Delft

HO

Afkorting die staat voor Hoofdelijk omgeslagen, term voor de wijze waarop een bier- of huisrekening wordt verdeeld: het bedrag wordt verdeeld over alle genoten.

Owee

De OntvangstWeek (OWee) is de introductieweek voor Delftse studenten. Tijdens deze week leren studenten Delft, de universiteit, studiegenoten en het studentenleven kennen.